Arbetsgrupper

Kom med i gemenskapen i våra arbetsgrupper

Tillsammans bildar de kärnan i vår verksamhet. Här följer en kort presentation. Om du är intresserad att vara med i någon grupp – hör av dig! Du når kontaktpersonerna via vårt kansli.

Det finns också utrymme för att starta nya grupper och aktiviteter – endast fantasin sätter gränser – kontakta i så fall någon i styrelsen.

Läs mer genom att klicka på gruppens namn.

 

arkiv och bibliotek

BREVBÄRARE OCH PLOCKARE

Fotogruppen

FÖREMÅLSANSVARIGa

HANTVERKSGRUPPEN

KULTURSKYLTAR

MARKNADSGRUPPEN

MUSEIVÄRDARNA

NATUR OCH KULTUR

MARKNADSGRUPPEN

NaturnÄtverket

PROGRAMGRUPPEN

RADIOGRUPPEN

Skolgruppen

UTSTÄLLNINGSGRUPPEN