Arkiv och Bibliotek Gruppens uppgift är att sköta Hembygdsföreningens samling av skriftlig information som berättar om Lidingös historia. Arkivet innehåller dokument, brev, uppsatser, tidningsklipp m.m..Biblioteket innehåller böcker om Lidingö utgivna dels av Hembygdsföreningen, dels externt producerade.

I gruppen ingår: Margareta Borgelin (kontaktperson), Ann Collste, Birgitta Malmstedt.