BREVBÄRARE OCH PLOCKARE

är en stor grupp som träder i funktion fem ggr/ år och då ser till att vårt medlemsblad HembygdsNytt kommer ut till ut till alla våra medlemmar.
Kontaktperson: Barbro Liljequist.