Värd på Lidingö Museum!
Vi är idag drygt 25 museivärdar
men vi behöver fler.
”Tjänstgöringen” kan handla
om 2-3 dagar i månaden (3,5
timme/per gång), du väljer själv
tider.
Tycker du om att träffa människor
är detta tillfället!
Ring kansliet 765 75 67 för
mer information.
Välkommen!

 

MUSEIVÄRDARNA

Från vänster:
Charlotte Gill, Kerstin Markusson, Elisabeth Megner, Margareta Thanning Ohlsson, Berit Eckerberg Werner, Anna Poring, Barbro Liljequist, Karin Wanek, Kerstin Dillingham, Kerstin Larsen, Birgitta Sunnerdahl , Kerstin Lönnqvist, Eva Kock, Maud Lilja, Marianne Foghammar.

Museivärdarna är förnärvande drygt 25 st. De svarar för att hålla museet öppet, ta emot besökare och ansvarar för försäljningen i Museiboden. Undrar du om utställningarna, beställning av fotografier eller vad det kan vara – kan du alltid fråga våra värdar. Har de inte svaret direkt, återkommer de till dig.

Kontaktperson: Kerstin Larsen.