VÅRA ÖPPETTIDER:

Lidingö Museum:

öppet lördag och söndag 12-15. Kansliet är öppet: tisdag, torsdag
9.30-15.30

 

Vi håller avstånd och följer i övrigt myndigheternas bestämmelser.

Obs. Vi tar bara

emot kortbetalning

och swish.Alla tidigare annonserade program är inställda pga pågående pandemi.

 

Årsmötet

20 oktober

Larsbergs torg 9, tisdagen den 20 oktober klockan 18.00. Med hänsyn till rådande rekommendationer är antalet deltagande i lokalen maximerat till 50 personer. Anmälan är obligatorisk till museets kansli (info@lidingohembygd.se)

eller tel: 08 – 765 75 67.

Möteshandlingar:

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberätelse bil 1

Verksamhetsberättelse bil 2.

Revisionsberättelse

Valberedenings förslag

_______________________________

Klicka här och läs senaste nytt

 

_______________________

KALENDARIUM

ALLA

PLANERADE PROGRAM

ÄR INSTÄLLDA TILLSVIDARE

_____________________________

Ska ni ha möte i er förening och behöver lokal? Hör av er till oss.

_____________________________

Läs vårt medlemsblad

HembygsNytt som pdf. Önskar du tidigare utgivna HembygdsNytt kontakta kansliet.

2019

nr 1,nr 2, nr 4, nr 5

2020 nr 1, nr 2

 

Nästa nummer av HembygdsNytt kommer i november.

________________________

LHF:s Yttranden planFrågor

Se: Om oss.

 

"BESÖK" VÅRA ANNONSÖRER (klicka på annonsen)

LIDINGÖ NYHETER

 

EN BILD
bERÄTTAR

 

VÄLKOMMEN ATT HYRA RUM FÖR ÅRSMÖTEN, FESTER M.M.
Ring oss.

Nyhet på hemsidan under Arbetsgrupper/Hantverksgruppen

Bli medlem i Lidingö Hembygdsförening!

Medlemsavgiften är 250 kronor per person och år eller 375 kronor för en familj. I medlemsavgiften ingår fri entré till Lidingö Museum, Lidingöboken, rabatt på Lidingölitteratur och presenter i museiboden samt medlemsbladet HembygdsNytt 5 ggr/år.

För att teckna medlemskap!

Klicka på nedanstående länk.
Medlemsformulär

Du är också välkommen att kontakta kansliet, via telefon eller e-post.

info@lidingohembygd.se

Fråga inte "vad hembygdsföreningen kan göra för dig – utan vad du kan göra för hembygdsföreningen."

Gå in på Arbetsgrupper. Vi behöver dig! Välkommen!

UPPDATERAD 14 oktober 2020/SB

Webbmaster: Siv Bergius
siv@bergius.org

Tyck gärna till om vår sida.

Önskar du få information om våra program och dylikt? Sänd din e-adress till info@lidingohembygd.se

- märk "min e-post"

ADRESS:

Lejonvägen 26A

181 32 Lidingö

Tel: 08-765 75 67

SWISH: 123 181 4565

Medlemsavgift 250:- familj 375:-

BG 5802-2187

 

Lidingö Hembygdsförening
och Lidingö Museum

___________________________________________

Pågående utställning

BLANDAT OM LIDINGÖ

Fri entré tillsvidare

I korta glimtar med berättelser och fotografier, beskrivs ett stort
antal intressanta händelser på Lidingö under de senaste 100 åren.

Du får ta del av händelser som gjort avtryck och möta lidingöbor i olika
situationer. Du får uppleva hur miljöer och bebyggelse förändrats.

Välkommen att ta del av Lidingös kulturhistoria!

___________________________________________

 

Hembygden i etern

Radio Lidingö på FM 97,8

Sändningstider: Söndagar klockan 11.00, repris torsdagar klockan 17.00 Information: www.lidingohembygd.se, www.radiolidingo.se (webbsändning)
Tidigare program: Tillgängliga en månad efter sändningen på hemsidan. Kan även köpas Kontakt: info@lidingohembygd.se


Marianne Lindkvist läser ur föreningens samlade årsböcker, där det finns mycket Lidingömaterial att lyssna till.
Programmen går söndagar klockan 11 med repris torsdagar klockan 17. Nedan radioprogram har sänds:

klicka på: Hembygden i etern och se alla våra pogram.

___________________________________________

 

Remiss av Lidingö stads

kulturmiljöprogram 2020

 

Till Lidingö Hembygdsförening (LHF) har remitterats ett förslag till kulturmiljöprogram 2020. Detta yttrande har beretts inom föreningens arbetsgrupp för Natur och Kultur (NOK) förstärkt med ytterligare några medlemmar i styrelsen.

Ett kulturmiljöprogram för Lidingö stad har länge varit efterlängtat. Det befintliga från 1990 är föråldrat – mycket har hänt på trettio år. Arbetet med det nya programmet har pågått under lång tid, avsatt ett omfattande inventeringsmaterial (ännu inte tillgängligt) samt beskrivningar – omfattande omkring 700 sidor - av ett hundratal miljöer. Miljöerna har värderats utifrån deras kulturhistoriska intresse. Dessa klassificeringar som är programmets väsentligaste innehåll kommenteras nedan. LHF anser också att ett omfattande redigerings- och korrigeringsarbete är nödvändigt innan programmet fastställs.  Skälen härför redovisas nedan. Läs vidare ...