VÅRA ÖPPETTIDER:

Lidingö Museum:
Stängt

Kansliet:

Stängt t o m 7 januari

Vill du komma i kontakt med kansliet mejla till info@lidingohembygd.se eller lämna meddelande på telefonsvararen
08-7657567.


Årsmötesprotoll 2020

 

Alla tidigare annonserade program är inställda pga pågående pandemi.

 

_______________________________

Klicka här och läs senaste nytt

 

_______________________

KALENDARIUM

ALLA

PLANERADE PROGRAM

ÄR INSTÄLLDA TILLSVIDARE

_____________________________

Ska ni ha möte i er förening och behöver lokal? Hör av er till oss.

_____________________________

Läs vårt medlemsblad

HembygsNytt som pdf. Önskar du tidigare utgivna HembygdsNytt kontakta kansliet.

2019

nr 1,nr 2, nr 4, nr 5

2020 nr 1, nr 2

 

Nästa nummer av HembygdsNytt kommer i november.

________________________

LHF:s yttranden i
stadsbyggnadsfrågor

Se: Om oss.

 

"BESÖK" VÅRA ANNONSÖRER (klicka på annonsen)

LIDINGÖ NYHETER

 

EN BILD
bERÄTTAR

 

VÄLKOMMEN ATT HYRA RUM FÖR ÅRSMÖTEN, FESTER M.M.
Ring oss.

Nyhet på hemsidan under Arbetsgrupper/Hantverksgruppen

Bli medlem i Lidingö Hembygdsförening!

Medlemsavgiften är 250 kronor per person och år eller 375 kronor för en familj. I medlemsavgiften ingår fri entré till Lidingö Museum, Lidingöboken, rabatt på Lidingölitteratur och presenter i museiboden samt medlemsbladet HembygdsNytt 5 ggr/år.

För att teckna medlemskap!

Klicka på nedanstående länk.
Medlemsformulär

Du är också välkommen att kontakta kansliet, via telefon eller e-post.

info@lidingohembygd.se

Fråga inte "vad hembygdsföreningen kan göra för dig – utan vad du kan göra för hembygdsföreningen."

Gå in på Arbetsgrupper. Vi behöver dig! Välkommen!

UPPDATERAD 22 decemberg2020/SB

Webbmaster: Siv Bergius
siv@bergius.org

Tyck gärna till om vår sida.

Önskar du få information om våra program och dylikt? Sänd din e-adress till info@lidingohembygd.se

- märk "min e-post"

ADRESS:

Lejonvägen 26A

181 32 Lidingö

Tel: 08-765 75 67

SWISH: 123 181 4565

Medlemsavgift 250:- familj 375:-

BG 5802-2187

 

Lidingö Hembygdsförening
och Lidingö Museum

___________________________________________

 

Bildarkivet innehåller drygt 12 000 fotografier, som speglar Lidingös utveckling sedan slutet av 1800-talet fram till idag. Föreningen är stolt över att nu kunna erbjuda medlemmar och allmänhet att ta  del av denna bildskatt – en omistlig del av Lidingös intressanta kulturhistoria!

Fortsätt för inloggning ...    

___________________________________

Vi följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer och håller Museet stängt tills vidare.

Region Stockholm

För den som vistas i Stockholms län finns beslut om

lokala allmänna råd:

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

________________________________

Bildrebusjakten tillbaka!

Länge var Hembygdsföreningens årliga Bildrebusjakt en mycket populär tävling på vår ö. Efter några års uppehåll är tävlingen glädjande nog tillbaka! Nu i en ny form och anordnad av den uppskattade  webbtidningen Lidingö Nyheter med Hembygdsföreningen som samarbetspartner.

Bildrebusjakten pågår under ett år med tolv månadstävlingar som vardera innehåller 10 frågor om Lidingö. Frågorna publiceras i Lidingö Nyheter inför varje månadsskifte och går att ladda ned på pdf.

November månads tävling (den första deltävlingen) innehåller 10 foton tagna på olika platser på ön. Det gäller att klura ut var motivet finns, men också sådant som har samband med motivet. Svaren på novembertävlingen ska lämnas  senast 30 november.

Bildrebusjakten är en välkommen aktivitet så här i corona-tider. Dels ger den möjlighet att vara utomhus, dels att lära känna olika delar av vår ö. Deltagarna kan också räkna med att så småningom bli en av dem ”som hittar bäst på Lidingö”.

All information om Bildrebusjakten – anmälan, de fina priser man kan vinna m.m. får du på https://www.lidingonyheter.se/bildrebusjakten-ar-igang/

 

___________________

 

Från AGA till Dalénum

AGA:s tomt på Lidingö är mycket välkänd bland Lidingöborna. Sedan företaget 1912 etablerades på tomten I Skärsätra har tusentals Lidingöbor i generationer arbetat där. De sista resterna av AGA lämnade ön i januari 2020. Sedan 2010 har tomten som numera heter Dalénum exploaterats till ett attraktivt bostadsområde med över 1000 lägenheter.

Allt detta finns nu dokumenterat i en ny bok med titeln ”Från AGA till Dalénum” som släppts genom Lidingö Hembygdsförening. Boken är fylld med text och bilder från AGA:s tidsepok samt uppbyggnaden av bostadsområdet Dalénum. För att få den historiska bakgrunden är AGA:s produkter, Gustaf Dalén, tomt och byggnader väl dokumenterat. Lidingö Hembygdsförenings fotograf Hans Jansson har sedan 2009 regelbundet fotograferat uppbygg-naden av Dalénum. Den vackra boken är på 200 sidor.

Bokens författare – Ibb Jessen – är Lidingöbo sedan födseln, AGA-it i 13 år och en av Hembygdsföreningens aktiva medlemmar. Boken kommer att följas upp av en utställning på Lidingö Museum under våren 2021 när

Coronapandemin förhoppningsvis upphört.

Boken kan beställas via info@lidingohembygd.se

250:- / 200:- för medlem + frakt

 

_________________________________________

Hembygden i etern

Radio Lidingö på FM 97,8

Sändningstider: Söndagar klockan 11.00, repris torsdagar klockan 17.00 Information: www.lidingohembygd.se, www.radiolidingo.se (webbsändning)
Tidigare program: Tillgängliga en månad efter sändningen på hemsidan. Kan även köpas Kontakt: info@lidingohembygd.se


Marianne Lindkvist läser ur föreningens samlade årsböcker, där det finns mycket Lidingömaterial att lyssna till.
Programmen går söndagar klockan 11 med repris torsdagar klockan 17. Nedan radioprogram har sänds:

klicka på: Hembygden i etern och se alla våra pogram.

___________________________________________

 

Remiss av Lidingö stads

kulturmiljöprogram 2020

 

Till Lidingö Hembygdsförening (LHF) har remitterats ett förslag till kulturmiljöprogram 2020. Detta yttrande har beretts inom föreningens arbetsgrupp för Natur och Kultur (NOK) förstärkt med ytterligare några medlemmar i styrelsen.

Ett kulturmiljöprogram för Lidingö stad har länge varit efterlängtat. Det befintliga från 1990 är föråldrat – mycket har hänt på trettio år. Arbetet med det nya programmet har pågått under lång tid, avsatt ett omfattande inventeringsmaterial (ännu inte tillgängligt) samt beskrivningar – omfattande omkring 700 sidor - av ett hundratal miljöer. Miljöerna har värderats utifrån deras kulturhistoriska intresse. Dessa klassificeringar som är programmets väsentligaste innehåll kommenteras nedan. LHF anser också att ett omfattande redigerings- och korrigeringsarbete är nödvändigt innan programmet fastställs.  Skälen härför redovisas nedan. Läs vidare ...